Termeni și Condiții.

Declarația de Confidențialitate se aplică pentru https://www.brandpresso.ro împreună cu hello@brandpresso.ro, deținute de către PIXEL MAGIC S.R.L. (cu sediul social în localitatea Mărcușa, nr. 96, comuna Cătălina, județul Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. F14/12/2011, C.U.I. 27923474, telefon: 0721728207) și descrie modalitatea de colectare și utilizare a informațiilor, care ar putea include datele personale pe care le furnizați pe canalele de distribuție mai sus menționate.

Legislație

Conform cerințelor Legii nr 677/ 2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale 679/2016 (GDPR), PIXEL MAGIC S.R.L. are obligația de a administra datele în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației romane în vigoare.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS .

ACCESÂND https://www.brandpresso.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE.

Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții vă rugăm să părăsiți site-ul https://www.brandpresso.ro.

Colectarea de date

Printre tipurile de informații personale pe care le colectăm se numără:

  • Prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon;
  • Informații despre proiectul dumneavoastră.

Utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

  1. Există posibilitatea ca datele transmise să fie folosite pentru a lua legătura cu dumneavoastră prin e-mail, poștă, telefon pentru corespondența în soluționarea diverselor solicitări precum: oferte, detalii servicii, etc.
  2. Activități de marketing: în conformitate cu legea, datele transmise pot fi folosite în activități de marketing direct precum newsletter comercial și comunicări de marketing privind serviciile sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Vom include un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

Securitatea, detectarea și prevenirea fraudei

Utilizăm informații care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale sau care încalcă drepturile de autor. De asemenea, folosim aceste informații pentru a investiga și detecta frauda. Putem utiliza datele personale pentru evaluarea riscurilor și pentru scopuri de securitate. În aceste scopuri, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, conform legii aplicabile și consilierilor externi.

Motive juridice: În anumite cazuri, trebuie să utilizăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor sau pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a conforma solicitările legale din partea organelor de drept în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

Dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, vom implementa măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.

Nu vor fi considerate confidențiale sau exclusive următoarele: comentarii sau materiale trimise nouă prin e-mail, inclusiv răspunsuri la chestionare, intrebări, comentarii, cereri de informații și sugestii. Acestea vor putea fi reproduse, utilizate, prezentate, expuse, transformate și distribuite de către noi fără restricții.

Utilizatorii sunt răspunzători pentru propriile activități frauduloase sau ilegale pe acest website și li se interzice folosirea acestuia pentru a obține date personale ale altor utilizatori. Ne rezervăm dreptul de a înștiința instituțiile corespunzătoare cu privire la activitățile infracționale.

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația în vigoare, vă vom cere consimțământul. Vă puteți retrage oricând acordul, contactând-ne la oricare dintre adresele de la sfârșitul acestei document.

Declarații de confidențialitate

Atunci când utilizati site-ul https://www.brandpresso.ro pentru a efectua o solicitare, colectăm totodată informații în mod automat, dintre care unele pot fi date personale. Acestea includ date precum setări de limbă, adresa IP, locația, setările dispozitivului, sistemul de operare al dispozitivului, informațiile de autentificare, ora utilizării, adresa URL solicitată, raportul de stare, agentul utilizator (informații despre versiunea browserului), sistemul de operare, rezultat (vizitator sau cumpărător), istoricul navigării, ID-ul de rezervare al utilizatorului și tipul de date vizualizate.

De asemenea, este posibil să colectăm date automat prin cookie-uri.

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale atât timp cât considerăm că este necesar să vă furnizăm servicii, să respectăm legile aplicabile, să soluționăm litigii cu orice parte și altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm afacerea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale. Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Declarații de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de păstrare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.

Opțiunile și drepturile dumneavoastră

Dorim să vă controlați modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în următoarele moduri:

  • ne puteți solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
  • ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastră personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
  • în anumite situații, ne puteți cere să ștergem, să blocăm sau să restricționăm prelucrarea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau să vă opuneți anumitor moduri în care vă folosim datele personale.

În cazul în care folosim datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment sub rezerva legii aplicabile. Mai mult, în cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale bazate pe interes legitim sau interes public, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment utilizării datelor dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă.

Ne bazăm pe dumneavoastră pentru a vă asigura că datele dumneavoastră personale sunt complete, exacte și actuale. Vă rugăm să ne informați cu promptitudine cu privire la orice schimbări sau inexactități la datele dumneavoastră personale, contactând hello@brandpresso.ro.

Vom rezolva solicitarea dumneavoastră în conformitate cu legea aplicabilă.

Întrebări sau reclamații

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă vreți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în conformitate cu acest anunț, sunteți binevenit(ă) să ne contactați prin adresa e-mail hello@brandpresso.ro. De asemenea, puteți contacta autoritatea locală pentru protecția datelor dacă aveți întrebări și reclamații.